Contact

Gedenkpark Leijsenakkers is geopend de gehele week van zonsopkomst tot zonsondergang
Bezoek ons
Openingstijden kantoor:
Mail ons
Bel ons

Goed te weten

Doodgewoon in de klas

Lespakket voor groep 7 en 8

Op www.doodgewoonindeklas.nl staat de digitale lesmethode over doodgaan, afscheid nemen, rouw en herinnering. Krijg gratis, zonder inloggegevens, toegang tot alle lesonderdelen, praktische handleiding en ouderbrief.

Verbod op oplaten van ballonnen

Het is binnen de gemeente verboden om ballonnen op te laten. Het verbod geldt voor alle soorten ballonnen, van welk materiaal dan ook. De ballonnen komen na het oplaten ergens neer en hebben nadelige gevolgen voor natuur en milieu.

Neem telefonisch of via een e-mail contact op met onze medewerkers, dan zorgen wij dat de bloemen van het graf verwijderd worden.

Neem contact op met de medewerkers van het DELA Uitvaartcentrum, telefoon 06 1001 5979.

De ruimte tussen de graven is nodig als er in een van de graven een bijzetting plaatsvindt. Volgens de voorschriften mag hier niets worden aangebracht. Wij gedogen het wel als de rechthebbenden van beide graven het allebei willen.

Neem contact op met de steenhouwer, die de grafsteen heeft geplaatst.

De Stichting Gedenkpark Leijsenakkers heeft als taak de begraafplaats als geheel te onderhouden. Rechthebbenden zijn zelf verantwoordelijk voor het grafonderhoud. Van de door u betaalde onderhoudskosten worden betaald de salarissen, machines, gereedschap, beplanting, grond, afwatering, bestrating, hekwerk etc.

De stoffelijke resten krijgen hun definitieve rustplaats in het verzamelgraf op de begraafplaats. Het verzamelgraf vindt u naast het kindermonument.