Begraven

Het sfeervolle en goed onderhouden gedenkpark Leijsenakkers biedt alle faciliteiten op het gebied van begraven. Het gedenkpark is voor iedereen, ongeacht sociale, religieuze of culturele achtergrond. Keuzevrijheid staat voorop en waar mogelijk voldoen wij graag aan uw wensen en verwachtingen. Onze medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden.

Graven

Leijsenakkers is sinds 1829 in gebruik als begraafplaats en in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. Op dit moment bestaat het gedenkpark uit een oud en een nieuw gedeelte. Het oude deel is aangelegd in de stijl van vroeger: de graven liggen allemaal dezelfde kant op en worden gescheiden door zandpaden.

Op het nieuwe deel liggen de graven steeds in twee rijen tegenover elkaar met daartussen een strook gras. De vakken worden gescheiden door taxushagen.
De keuze voor een graf op het oude of het nieuwe deel is aan de familie. De mogelijkheid bestaat om een asbus bij te zetten in een graf.

Kindergraven

Op Leijsenakkers is een speciaal gedeelte aangelegd voor de grafjes van jonge kinderen. Dit veld is omsloten door een taxushaag en tussen de banken staan mooie rode esdoorns.

Islamitische graven

Sinds 2009 heeft Leijsenakkers ook een grafakker voor moslims. De lijn naar Mekka is uitgezet en daarmee werd de richting van de graven bepaald. Ook binnen de moslimgemeenschap leven verschillende tradities omtrent begraven. De wensen en verwachtingen van de familie staan dan ook voorop. Graag informeren wij u over de mogelijkheden.

Algemene graven

Hoewel we op Leijsenakkers voornamelijk particuliere graven vinden, bestaat ook de mogelijkheid van een algemeen graf.

Het verschil:
Bij een particulier graf bepaalt de rechthebbende (familie) wie in dit graf begraven wordt of worden, bij een algemeen graf ligt deze beslissing bij het beheer van de begraafplaats.