Bijzondere plekken

Over het gedenkpark is een heel bijzondere wandeling uitgezet, die langs de mooiste plekjes van Leijsenakkers voert. Wandel in alle rust langs de verschillende historische en de moderne kunstwerken, de rijksmonumenten en de vele andere bijzondere en gedenkwaardige plekken.
Het park kent een lange historie en door de jaren heen heeft zich een tuin gevormd waar bomen, bijzondere planten, (korst)mossen, kleine zoogdieren en vogels ongestoord kunnen gedijen. Daarnaast hebben de bomen en planten op de begraafplaats (al dan niet in versteende vorm op de grafmonumenten) een symbolische waarde.

Familiegraf Smits – Bierwagen

Beschermd Rijksmonument sinds 2001.

De familie Smits was een bekende bierbrouwerfamilie in Oosterhout, onder andere grondlegger van de voormalige ambachtelijke brouwerij ‘De Gecroonde Bel’ aan de Heuvelstraat. Later werd het bedrijf voortgezet in het karakteristieke gebouw aan de Bredaseweg 106, dat nog steeds de oorspronkelijke naam van de brouwerij draagt.Het familiegraf uit 1872 werd in 2016 gerestaureerd.

Restauratie familiegraf in 2016

Het hele monument werd gedemonteerd en meegenomen naar de werkplaats van de steenhouwer (Slotboom in Winterswijk). Alle delen zijn daar afzonderlijk gerestaureerd, de scheuren werden aan de binnenkant verankerd met RVS en kapotte hoeken werden ingeboet.
Op 21 mei 2016 konden de eerste delen worden teruggeplaatst. Daarna werden de letters opnieuw ingeschilderd en sinds 31 augustus 2016 is het familiegraf weer helemaal in de oude glorie hersteld en voor iedereen zichtbaar.

Van Oldeneel tot Oldenzeel

De in Raalte geboren Charles Hyacinth Willem Jan Baron van Oldeneel tot Oldenzeel, ontvanger van de directe belastingen te Oosterhout vestigde zich in 1835 in het monumentale Slotje Brakestein aan de Ridderstaat In Oosterhout. Het slotje is circa 150 jaar eigendom gebleven van zijn nazaten.

Het familiegraf wordt betaald en onderhouden door een door de familie opgerichte stichting.

Kindermonument

Thema: gedenken, houdt levend, verbindt in liefde

Kunstwerk: Joep Struyk

Monument voor naamloze kinderen, opgericht op initiatief van pastoor Harry de Valk van de parochie Sint Antonius in Oosterhout.

Oorlogsgraf

Graf van Petrus van Rijthoven, geboren 20 september 1922 en gesneuveld op 23 februari 1945.

Oorlogsmonument uit 1941

Beschermd Rijksmonument sinds 2001.

Monument ter nagedachtenis aan drie Oosterhoutse militairen die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog:

Antonius Damen, Fredricus Hoekstra en Adrianus Tielemans

Pools Militair Ereveld

Laatste rustplaats voor 30 Poolse militairen die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Oosterhout sneuvelden in de strijd voor onze vrijheid. Zij maakten deel uit van de 1e Poolse pantserdivisie onder commando van generaal Stanislaw Maczek.

Kunstwerk: Paul Elshout

Thema: overbruggen

Het beeld symboliseert de grote inspanning die moet worden geleverd ten behoeve van vrede, vrijheid en veiligheid, ook in de toekomst.

Sculpturen Paul Elshout

Kunstenaar: Paul Elshout

Paul Elshout werd in 1949 geboren te Someren en overleed in 2018 in Oosterhout. Zijn werkzame leven als kunstenaar vond plaats in Oosterhout.

kijk, ik steek mijn handen

vrijwillig in de lucht

omvat het onzegbare

het eeuwig onverklaarbare

waaraan ik mij heb overgegeven

waaraan ik alles ontleende

Sculptuur geboorte – groei – sterven

Kunstenaar: Paul Elshout

Stichting Begraafplaatsen Oosterhout replaced by Stichting Gedenkpark Leijsenakkers

… de wegvliegende voltooiing van het leven die gevormd is in en door de omgeving, waardoor ondanks het sterven er in de geest van de achtergeblevene, zich een duidelijke inhoud afgetekend heeft …

Verzamelgraf

Een plek voor de stoffelijke resten uit graven die hier, maar ook elders worden geruimd.

Vanwege ruimtegebrek werden in 1994 op begraafplaats Leijsenakkers voor het eerst veel graven geruimd.

Toen in 2003 naast de Sint-Jansbasiliek op de markt in Oosterhout een fietsenkelder werd aangelegd, moesten daar 400 graven worden geruimd. Na archeologisch onderzoek zijn ook die stoffelijke resten op deze plaats herbegraven.