ANBI

Als gedenkpark zijn we een algemeen nut beogende instelling. Indien u onze organisatie een schenking of gift wilt doen kan dit een fiscaal voordeel hebben.